Почетна страна

Наслов пројекта: Побољшање одрживости, конкурентности и квалитета млека у граничном подручју Румуније и Републике Србије

MIS ETC број пројекта 1233

Акроним (скраћеница): SAFEMILK

Правац приоритета пројекта 1:  Економски и социјални развој

 Мерење 1.4: Подршка повећаном нивоу истраживања, развоја и иновација у граничном подручју

 

Водећи партнер:

  • Институт за истраживање и развој овчарства и козарства, Карансебеш, Румунија

Партнер 2:

  • Ветеринарски специјалистички институт ''ЗРЕЊАНИН'', Зрењанин, Србија

Трајање имплементације пројекта: 12 месеци [01.01.2016-31.12.2016]

српски