О пројекту

Наслов пројекта: Побољшање одрживости, конкурентности и квалитета млека у граничном подручју Румуније и Републике Србије

MIS ETC број пројекта 1233

Акроним (скраћеница): SAFEMILK

Правац приоритета пројекта 1:  Економски и социјални развој

Мерење 1.4: Подршка повећаном нивоу истраживања, развоја и иновација у граничном подручју

 

Водећи партнер:

  • Институт за истраживање и развој овчарства и козарства, Карансебеш, Румунија

Партнер 2:

  • Ветеринарски специјалистички институт ''ЗРЕЊАНИН'', Зрењанин, Србија

 

 

Циљеви пројекта:

  • Процена квалитета млека и фактора који утичу на њега у граничном подручју Румуније и Републике Србије;
  • Развој високо специјализованог центра за истраживање квалитета млека кроз стицање најсавременије опреме;
  • Развој  центра за обуку  фармера из Румуније и Србије на пољу квалитета млека;
  • Конкретан циљ је побољшање одрживости, конкурентности и квалитета млека у граничном подручју  Румуније и Републике Сребије.

Циљне групе: Произвођачи млека; Професионална удружења одгајивача; Специјалисти; Студенти; Истраживачи; Потрошачи млека; Млекаре.

Трајање имплементације пројекта: 12 месеци [01.01.2016-31.12.2016]

српски